Totemy Pro2000

Profily Pro2000 umožňujú rýchle a jednoduché vytváranie značení objektov v exteriéri aj interiéri.

Používajú sa na tvorbu voľne stojacich totemov, informačných tabuliek, rámov a mnohých ďalších informačných nosičov.

V závislosti od typu profilu a vnútornej konštrukcie môžete vytvárať voľne stojace totemy s maximálnou výškou 6 m s konvexným alebo plochým frontom.

Totemy Pro2000 môžu byť kombinované s inými profilmi, ako sú ProCase, CLICK rámy alebo podsvietené rámy s flexibilnými čelami, ktoré poskytujú nekonvenčné výsledné efekty.