Pravidlá Ochrany osobných údajov
a Súborov Cookies

 
 

Pravidlá Ochrany osobných údajov a používania súborov Cookies na stránkach www.proaluminium.sk

Politika ochrany osobných údajov servisu je určená osobám, ktoré ho využívajú, ďalej len užívatelia. 
Predajná ponuka je určená iba podnikateľským subjektom - nevedieme maloobchod.

Pro Aluminium System I.J.P. Walczak S.C. prikladá mimoriadny význam rešpektovaniu súkromia užívateľov, ktorí navštevujú naše stránky.  Zhromažďované záznamy, sú údajmi, ktoré sa používajú výhradne pre účely riadenia servisu. Neusilujeme sa o identifikáciu používateľov stránok www.proaluminium.sk
Žiadne identifikačné osobné údaje, nie sú na žiadne účely odovzdávané akejkoľvek tretej strane.


Zber údajov

Údaje sa automaticky zhromažďujú na server, podľa prijatej praxe väčšiny WWW servisov, uchovávame požiadavky HTTP smerované na náš server. Prehliadané zdroje sú identifikované na základe adries URL 
Zoznam uchovávaných informácií v súboroch logov WWW servera je nasledujúci:

  • verejná IP adresa počítača, z ktorého bol odoslaný požiadavok (môže to byť priamo počítač užívateľa)
  • názov klientskej stanice - identifikácia realizovaná protokolom http, ak je možná
  • čas prijatia požiadavku,
  • prvý riadok požiadavku http,
  • kód odpovede http
  • počet bajtov odoslaných serverom
  • informácie o prehliadači používateľa.
  • informácie o chybách, ku ktorým došlo pri realizácii transakcie HTTP

Údaje nie sú spájané s užívateľmi.

Používanie údajov

Zhromaždené logy sa uchovávajú na dobu neurčitú ako podporný materiál, ktorý slúži na spravovanie servisu. Informácie v nich obsiahnuté nie sú nikomu zverejňované okrem osôb oprávnených k správe serveru. Na základe protokolových súborov môžu byť generované štatistiky, ktoré sú pomocou v správe. Celkový súhrn vo forme takýchto štatistík neobsahuje žiadne vlastnosti identifikujúce užívateľov.

 

Súbory Cookies na internetových stránkach www.proaluminium.sk

Mechanizmus Cookies sa nevyužíva na získavanie akýchkoľvek informácií o užívateľoch servisu ani na sledovanie ich navigácii. Používané súbory Cookies neuchovávajú žiadne osobné údaje ani žiadne iné informácie zhromaždené od užívateľov. V rámci servisu sa používajú „relačné“ cookies (dočasné, uchovávané v zariadení používateľa do doby opustenia internetových stránok alebo vypnutia softvéru) a „trvalé“ (uchovávané v zariadení po dobu určenú v parametroch súborov cookies alebo do doby ich odstránenia užívateľom). Užívateľ môže v ľubovoľnom momente vykonať zmenu nastavenia súborov cookies vo svojom prehliadači. Tieto zmeny však môžu skomplikovať správne fungovanie servisu.

 

Opis technických a organizačných bezpečnostných prostriedkov je obsiahnutý v dokumentácii (ochrany osobných údajov) majiteľa servisu. Najmä sa používajú nasledujúce zabezpečenia:

a) údaje zhromažďované automaticky serverom sú zabezpečené mechanizmom overovania prístupu k servisu,

b) prístup k správe servisu prebieha použitím overovacieho mechanizmu.

 

Odkazy na iné stránky

Servis môže obsahovať odkazy na iné WWW stránky Nemôžeme niesť zodpovednosť za pravidlá ochrany súkromia záväzné na týchto stránkach. Odporúčame, aby ste sa po prechode na iné stránky zoznámili s politikou ochrany osobných údajov tam stanovenou.

 

Zmeny

V prípade zmeny záväznej politiky ochrany osobných údajov a používania súborov Cookies, budú zavedené príslušné modifikácie k vyššie uvedenému ustanoveniu.

Otázky týkajúce sa Politiky ochrany osobných údajov a používania súborov cookies smerujte na adresu:

gdpr@proaluminium.sk