Príslušenstvo

Montážny profil pre RONDO

montazowy.png

K príslušenstvu patria predovšetkým kryty profilov a tiež montážny profil spoločný pre oba profily RONDO.

Kryty sú vyrobené pomocou laseru rezaním hliníkového plechu s hrúbkou 2 mm, s montážnymi otvormi, cez ktoré sa kryt priskrutkuje ku konštrukcii totemu. 

Hliníkový montážny profil (PRN1581) sa priskrutkuje k profilu konštrukčného totemu (profil 60x40 alebo 100x50).

 

    SYMBOL:  PRN 1581

Pre správne uchytenie krytu RONDO stačia 15cm časti montážneho profilu, pripevnené vo vzdialenosti cca 50 cm od seba.  Krycí profil RONDO sa následne „kliká“ na princípe západky - je možné zložiť bok pre prístup ku konštrukcii pylónu.

 

KRYTY NA RONDO

pokrywypro.png

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SYMBOL:  PRP  02135 / 180