Systém ProLite

Pro Lite je moderný, patentovaný (v rokoch 2005 a 2009) napínací systém na veľkoformátové médiá s často meneným grafickým motívom.

Jedinečná konštrukcia profilov umožňuje takmer desaťnásobné skrátenie doby napínania fólie (v porovnaní s napínacími systémami založenými na klipoch a výplniach/sponách). Výmena média v ráme s rozmermi 6x3m je záležitosťou niekoľkých minút a jeho napnutie nevyžaduje žiadne nástroje.